Sepekan, 77 Orang Mendaftar Oprec Perdana KAMPUSUNDIP.COM


Untuk kali pertama, KAMPUSUNDIP.COM resmi membuka Open Recruitment perdananya. Berikut daftar peserta oprec yang dibuka 30 Januari 2015 s/d 5 Januari 2016 :

1 Abdi (FIB/2013)
2 Adintya Tabita Reosi (FH/2013)
3 Ahda Fariha (FISIP/2013)
4 Ajeng Pangestuti (FEB/2015)
5 Alvin Muhammad Habieb (FSM/2013)
6 Andhika (FIB/2014)
7 Anisa Putri Apsari (FT/2015)
8 Annada Farhat Arifin (FISIP/2015)
9 Annisa Amilush Shalihah (FKM/2013)
10 Annisa Rizky F (FISIP/2015)
11 Ardelia Dewanti (FSM/2014)
12 Ardita Elok (FPIK/2011)
13 Artina Anggraeni Azzuhria (FEB/2014)
14 Aulia Dwi Pangestuti (FSM/2014)
15 Ayu Ekaputri Pabanga (FSM/2014)
16 Bagus Putra Nino (FKM/2014)
17 Belle Risca Junia (FH/2013)
18 Christian Sinaga (FT/2014)
19 Dentatama (FSM/2013)
20 Dhanesworo (FEB/2015)
21 Diah Ayu Siska Y (FK/2014)
22 Diah Eka Cahyanti (FPIK/2015)
23 Diaz Mora (FKM/2015)
24 Dinar Wulandari (FT/2011)
25 Durotun Nafisah (FPIK/2012)
26 Dwi Irawan (FSM/2015)
27 Eko Rizal Saputra (FISIP/2014)
28 Elyzabeth Thalia David (FH/2014)
29 Ersa Pradina Nanutami (FIB/2015)
30 Faatihah Dhuha (FISIP/2015)
31 Faela Sufah (FT/2015)
32 Fajrul Falah (FSM/2015)
33 Faqihudin Mubarak (FT/2014)
34 Fatma Khosiah (FIB/2015)
35 Ferry Chaerul Landani (FT/2015)
36 Fransiskus Andri (FH/2013)
37 Hafzhi Nur Azmi (FT/2015)
38 Indra Irawan (FPIK/2014)
39 Intan Alfina Khoiriyah (FKM/2015)
40 Isack Putri Sekar Negari (FSM/2014)
41 Jannis Frans Diki Haloho (FT/2015)
42 Khazita Senya Sadanti (FPIK/2015)
43 Lukluk Auliyatul Trisna (FT/2015)        
44 Manisah (FISIP/2013)
45 Maulida (FSM/2015)
46 Muhammad Agung Saeputro (FIB/2013)
47 Muhammad Sadam (FSM/2013)
48 Nadiya Isnawati (FPIK/2015)
49 Nadzir Cahyo Utomo (FIB/2015)
50 Nashichatul Lathifah (FSM/2014)
51 Nia Pratiwi (FISIP/2015)
52 Nurul Anisa (FPP/2013)
53 Nurul Fatimah (FIB/2014)
54 Prafani Viska (FKM/2015)
55 Reni Ria Yunita (FPIK/2014)
56 Ria Anggraeni (FSM/2015)
57 Rika Andriyanti (FEB/2015)
58 Rizka Amelia Febrianty (FH/2013)
59 Rizka Dwi Martawati (FEB/2015)
60 Rizki Juliana Falufi (FH/2014)
61 Roihanatul Maziyah (FISIP/2015)
62 Salma Shafrina Aulia (FK/2013)
63 Santi Wulandari (FKM/2015)
64 Sari Sistyawati Rahayu (FPIK/2014)
65 Setiti (FT/2011)
66 Shita Resmi Wulandari (FEB/2014)
67 Siti Aisyah (FPIK/2015)
68 Sri Wahyuni (FSM/2014)
69 Teguh Solavide Gulo (FSM/2015)
70 Theolissa Gabriella (FT/2015)
71 Tika Nafhati Syadiyah (FIB/2015)
72 Tituk Suselowati (FPP/2015)
73 Vela Aida Lestari (FK/2015)
74 Wiwin Tri Jayanti (FPP/2013)
75 Wulandari (FPIK/2015)
76 Yana Laras W.A (FT/2015)
77 Zihadatul Faizah (FIB/2015)

Bagi peserta oprec WAJIB melengkapi berkas formulir (1 lembar). Download Formulir di www.kampusundip.com dan dikirim kembali ke Email kampusundip@gmail.com dengan Subject Oprec KUC maksimal Rabu, 6 Januari 2016 Pukul 23.59 WIB. Info lengkap chek website dan sosial media Kami. (Hormat Kami, Redaksi KUC)

- Ringan Mencerdaskan -